Lo Nostro | Innovar i emprendre

Innovar i emprendre

Xipre, Bankia i els emprenedors

  Darrerament s’estan succeint fets que haurien d’alertar els inversors sobre un fet més que rellevant per a la seva economia: queden poques oportunitats d’inversió fora de la inversió en empreses i emprenedors. El més destacat és el que està succeint a Xipre. Una amenaça de retallada sobre els comptes corrents de residents i estrangers [...]


L'ACTUALITAT A TWITTER

Funciona con Medusa